کلید عمومی چیه؟ public key یا کلید عمومی در رمزنگاری نامتقارن کلیدی هست که باهاش میشه یه پیامی رو رمزنگاری کرد به طوری که فقط صاحب اون کلید بتونه رمزش رو باز کنه. کلید...

بیشتر