دسته: Django

تجربهٔ یک وب‌اپ real time با websocket

قرار بود این نوشته را سه ماه پیش اینجا منتشر کنم اما نیمه‌کاره رهایش کردم چون روی تازگی مطالب وبلاگ کمی وسواس دارم و دوست دارم حرف جدیدی داشته باشد، نه صرفاً یک tutorial....

بیشتر

جراحی Serializerهای Django Rest Framework

برای ساخت یک API مبتنی بر استانداردهای REST در Django دو راه‌حل [زندهٔ] معروف به نام‌های Tastypie و Django Rest Framework ساخته شده‌اند که هر یک نکات مثبت و منفی‌شان را دارند و در...

بیشتر