وقتتان را “صرف” چه چیزی می‌کنید؟ چرا “صرف”؟ چون زمان مثل پول است، بسته به این که از آن چطور استفاده می‌کنید باید هزینه‌ای “صرف” کنید. این هزینه ممکن است مصالحه‌ای باشد مثل انجام یک...

بیشتر