دسته: Bussiness & Startups

اسنپ، تپسی، اوبر چه «مشکلی» را حل کردند؟

مقدمه شاید آشناییتان با این اپلیکیشن‌ها از طریق شنیده‌هایتان در گروه‌های دوستی یا در شبکه‌های اجتماعی باشد یا شاید از تبلیغات تلویزیونی سه سال پیش «تاکسی‌یاب». یا دوستان و آشنایانی که با ذوق خاصی به...

بیشتر